April 8, 2019

Waarom Team-as-a-Service als je je eigen software ontwikkelt?

Hugo

Co-owner & Business developer

Waarom Team-as-a-Service als je je eigen software ontwikkelt?
In onze eerste blog over Team-as-a-Service (TaaS) las je dat we ons met ons 'Hire a Team'-concept met name richten op start-ups en scale-ups die tech first denken, hart hebben voor goede software en weten hoe het balletje rolt.

Vaak zijn dit partijen die hun software grotendeels zelf ontwikkelen: het is immers de kern van wie ze zijn. Geen TaaS nodig, zou je denken. Toch kan het nuttig zijn om externe expertise in te roepen.

We schetsen drie scenario’s:

Scenario 1: technical debt wegwerken

Als je als start-up of scale-up afhankelijk bent van de software die je ontwikkelt, is het opbouwen van technical debt een serieus risico. Echter: In de vroege start-up fase is snelheid de allesbepalende factor. Tot de product-market fit gevonden is wordt technical debt vaak (terecht) voor lief genomen. Ga je vervolgens je product en je team opschalen, dan gaat die bagage steeds zwaarder wegen.

Maar technical debt of niet, als scale-up wil je vooruit: focussen op de doorontwikkeling van je product of dienst. Dan kan het een goed idee zijn om een TaaS in te schakelen om een problematisch component of service te vervangen. Zo blijf je zelf gefocust op doorontwikkeling en voorkom je in een vroeg stadium dat er legacy ontstaat.

Scenario 2: groeistuipen opvangen en sneller opschalen

Als start-up of scale-up kom je vroeg of laat een periode tegen waarin het development team "de business" niet kan bijhouden. Dat kan zijn omdat je team nog niet optimaal draait of omdat er simpelweg een grote piek is in de vraag. Dan kan het slim zijn om een extern team in te schakelen.

Door voor een bepaalde periode een geoliede TaaS ernaast te zetten, ontlast je je eigen team en schep je ruimte om de problemen op te lossen. Door de teams nauw te laten samenwerken of zelfs een gemengd team te smeden, kan er ook overdracht van cultuur en best practices plaatsvinden. Van developers, naar developers.

Scenario 3: een side-product of side-technologie

Zeker voor start-ups, maar vaak ook voor scale-ups geldt dat het slim is om je altijd beperkte development capaciteit te richten op het business-kritieke deel van je software, terwijl je een TaaS inschakelt om een secundair onderdeel te verzorgen.

Stel je bent een native app ontwikkelaar, die zijn geld verdient met een mooie app voor Android en een voor iOS, maar na verloop van tijd besluit om er ook een web interface naast te zetten. Dan biedt het inschakelen van een TaaS heel veel voordelen.

Zo hoef je niet à la minute extra mensen aan te trekken of je native ontwikkelaars bij te scholen in web development. Je eigen ontwikkelaars behouden hun focus en kunnen - als dat gewenst - is na verloop van tijd bijgeschoold worden in de technieken die het TaaS gebruikt. Ook dwingt het inschakelen van een TaaS je om je architectuur nog meer los te koppelen. En dat is weer goed voor de onderhoudbaarheid van je software op de lange termijn.

Met ons in gesprek?

Weten of Team-as-a-service van Tweede golf in jouw situatie goed zou kunnen werken? Neem vrijblijvend contact op met Hugo of Erik.

Meer weten over ons TaaS-concept, 'Hire a Team'? Klik hier of lees Wat kost een NL development team?.

Stay up-to-date

Stay up-to-date with our work and blog posts?