icon

Serious web development


Een solide development proces is essentieel voor een succesvol eindproduct.

Ons bewezen proces

Ieder project is anders, maar het doel is steeds hetzelfde: een robuust eindproduct afleveren dat doet wat het moet doen.

Om dit doel te bereiken doorlopen we een bewezen developmentproces: van eerste kennismaking en discovery tot en met de oplevering en nazorg.

icon

Drawing apps

Web apps die 2D- en 3D-tekentechnologieën gebruiken zoals Tekenjetuin

icon

Workflow apps

Web apps die je workflow structureren en optimaliseren zoals Askja productbeheer

icon

Visualisation apps

Web apps die data tot leven brengen, zoals Online beleidsmonitor

Het proces dat we doorlopen is gebouwd rond bekende best practices binnen softwaredevelopment. En het is flexibel, omdat geen enkele maatwerkopdracht exact dezelfde aanpak vraagt. Is je concept al kristalhelder? Dan gaan we sneller van start dan gebruikelijk. Idealiter zijn dit de fases die we doorlopen:

Tweede golf is al ruim vijf jaar onze technische partner waarmee we ons backoffice systeem en de sites voor Askja en VNC hebben ontwikkeld. De grondige inventarisatie die we bij de start uitvoerden was een eye-opener en was cruciaal voor het succes van het project.

Sander van Opstal, directeur Askja Reizen & VNC Asia Travel

Minimum viable product

We stellen graag als doel om eerst een minimum viable product te ontwikkelen. Een minimum viable product voldoet precies aan de eisen - en niet meer dan dat. En ook die eisen proberen we in eerste instantie zo eenvoudig mogelijk te houden.

Lean softwaredevelopment

Streven naar een minimum viable product past in het veel bredere lean softwaredevelopment, dat we een warm hart toedragen. Bekijk hier de principes die daaraan ten grondslag liggen.

Betere investeringsbeslissingen

Door zo snel mogelijk een minimum viable product “in het wild los te laten”, krijg je direct inzicht in welke features het meest gebruikt worden. Dit helpt bij het beslissen over investeringen in de software.

Korte time to market

Starten met een minimum viable product resulteert in een zo kort mogelijke time to market. En snelheid is essentieel voor succes op het web.

Rapid prototyping

We geloven in het ontwikkelen van kleine, werkende prototypes om de core-functionaliteit van een app in werking te zien: het zogenaamde rapid prototyping.

En we zijn er goed in. Uit ervaring weten we dat je vaak pas op het moment dat je iets echt voor je ziet, volledig kunt beoordelen of “het goed werkt” of niet.

Beter risico’s inschatten

Rapid prototyping helpt bij het inschatting van risico’s. Verwachten we bijvoorbeeld dat hardware performance een rol gaat spelen later in het project? Een helder beeld van de risico’s voorkomt verrassingen.

Focus

Het hebben van een prototype vereenvoudigt de uitwisseling van ideeën over het te bouwen eindproduct. Het wordt met een prototype sneller duidelijk wat precies het doel is en hoe daar te komen. De kans op misverstanden over de requirements is met een prototype minimaal.

Rendement

Het bouwen van een prototype is de investering meer dan waard. Je project maakt een kick-start, het formuleren van requirements wordt veel makkelijker en de focus is direct duidelijk.

Contact opnemen
Meer weten? Onze business analyst & owner Erik kan je alles vertellen over ons proces. Rechtstreeks mailen kan ook: erik@tweedegolf.com