Privacyverklaring

Tweede golf, gevestigd aan Castellastraat 26 Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Castellastraat 26
6512 EX Nijmegen
+31 (0) 24-3010484

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tweede golf verwerkt alleen persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het aanmeldformulier voor onze nieuwsbrief. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Naam (als je wil dat we je contacteren)
- Telefoonnummer (als je wil dat we je bellen)
- E-mailadres (als je wil dat we je mailen of voor onze nieuwsbrief)
- Geanonimiseerde gegevens over je activiteiten op onze website, bijvoorbeeld:
a. Welke pagina’s worden bezocht
b. Op welke knoppen wordt geklikt
c. Hoe lang een pagina wordt bekeken

Tweede golf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tweede golf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tweede golf verstrek geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies en analytics
Tweede golf maakt voor bezoekers van de website geen gebruik van cookies. Wel wordt er gebruik gemaakt van de privacy vriendelijke, open source, analytics software Matomo. Deze gebruiken we om de website te verbeteren door te meten hoe vaak pagina’s worden bezocht en waar mogelijke knelpunten zitten. Je kunt je hiervoor afmelden door je internetbrowser zo in te stellen dat deze een 'Do Not Track' verzoek verstuurd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tweede golf.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@tweedegolf.nl.

Tweede golf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tweede golf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@tweedegolf.nl.